Portugalský ohař - podmínky chovnosti

 

Pro psy i feny plemen zařazených do KBO je vyžadováno buď:

a) splnění limitních známek podle zkušebních řádů pro zkoušky loveckých psů ČMMJ v platném znění v těchto disciplinách:

- nos 4
- vystavování 4
- hledání 3
- postupování 2
- klid po výstřelu 3
- poslušnost 3
( tyto limitní známky je možno získat na více akcích)

 

anebo:

b) úspěšné absolvování některé z těchto zkoušek: FT, TAN, Memoriálu J. Luxe

 

a) výstavní ocenění:

pes: nejméně "VELMI DOBRÝ"
fena: nejméně "DOBRÁ"

 

b) vyšetření na DKK:
- Jedinci se zjištěným stupněm 0-2 (A - C) jsou v chovu použitelní bez omezení.

- Jedinci se zjištěným stupněm 3 (D) mohou být použiti v chovu pouze za předpokladu, že budou pářeni s partnery prostými postižení (stupeň 0).

 

 

 facebook
mail
home